MANAV DHARM

MANAV  DHARM

Sunday, December 19, 2010

Bhajan Ganga....!


हम  तो  सत्यनाम  व्यापारी....!
कोई--कोई  लादे  सोना--कासा  कोई--कोई  लौंग--सोपारी..??
हम  तो  लागे  नाम--धनी  को  पूरण  खेप  हमारी..??

पूंजी  ना  टूटे  नफ़ा  चौगुना..बाणिज्य  कियो  हम  भारी..!
नाम--पदार्थ  लाद  चला  है  धर्मदास  व्यापारी.....!!
    ...हम  तो  सत्य--नाम  व्यापारी........!!!!!!

No comments:

Post a Comment