MANAV DHARM

MANAV  DHARM

Saturday, December 11, 2010

sadguru--mahima...

guru--goving  to  ek  hai  duja  yah  aakat..!
aapa  meti  jeevat  mare  so  paave  kartaar..!

 guru  ki  mahima  aparampar  hai...

guru  binu  bhav--nidhi  tarayi  na  koi..jo  biranchi  shankar  sam  hoi..!!

guru  binu  hoyi  ki  gyaan...gyaan  ki  hoyi  birag  binu..?
gavahi  ved--puran  sukh  ki  lahahi  hari  bhagati  binu..!!

1 comment:

  1. Let the prople of the world know the exact identity of a True Guru..!!

    ReplyDelete